Přijetí žáků do ŠD (2018/2019)

Vážení rodiče,

oznamujeme vám, že do školní družiny byli přijati všichni žáci, jejichž zákonní zástupci podali přihlášku v řádném termínu, tj. do 12. června 2018.

Eva Kohoutová, vedoucí vychovatelka ŠD