Pozvánka na výstavu

Vážení rodiče,

dovolte, abychom Vás pozvali na „recyklo-výstavu“ Pomozte pralesům, která se uskuteční v úterý dne 5. června 2018 od 16:30 do 19:30 hod. v prostorách šatny a školní jídelny.

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude použit na podporu indonéského pralesa ve spolupráci s organizací Greenlife.cz.

Iva Chudomelová, koordinátorka EVVO