Laboratorní práce (8. ročník)

Žáci 8. ročníku si při laboratorní práci zaměřené na oběhovou a dýchací soustavu zkusili změřit svůj tep v klidu, ihned po tělesné námaze a po zklidnění. Vyvozovali příčiny a důsledky změn, ke kterým během cvičení došlo. Řešili, proč sportovci nemají tak výrazné rozdíly tepové frekvence. Zajímavým zjištěním pro mnohé byla hodnota plochy jejich těla. Žáci vzájemně porovnávali naměřené hodnoty a společně vyvozovali závěry.

Iva Chudomelová