Po stopách sv. Martina (III. A)

Pár dní po 11. listopadu se děti z III. A vydaly na objevnou cestu do historie. Čekalo na ně pátrání po příběhu svatého Martina.  Den začal netradičně. Papírová vločka se rozvinula na vodní hladině a ukázala dětem číslo pracovní skupiny. Následovala dílna čtení. Příběh svatého Martina je spojen s dávnou minulostí a je spjat i s mnoha lidovými zvyky. Jejich význam děti objevily v množství úkolů, které plnily.

Děti už ví, že Martin díky své laskavosti a dobrému srdci byl prohlášen za svatého. Ví, proč si dáváme svatomartinskou husu i rohlíčky. Co znamená svatomartinské víno. Jaké počasí je spjato s tímto obdobím.

Nejvíce zajímavou činností celého dne se stalo pečení rohlíčků, které symbolizují podkovy Martinova bílého koně.

Pro některé to bylo poprvé, kdy zadělávali sami těsto a dokonce i umývali nádobí!!!

Celý den proběhl v poklidné atmosféře a pospolitosti. Právě tak, jak by si to asi svatý Martin přál.

Jana Bergerová, třídní učitelka III. A