Místo, kde bydlím a je mi dobře

Organizace „Konto Bariéry“ vyhlásila výtvarnou soutěž na téma: „Místo, kde bydlím a je mi dobře“. Vítězné práce se stanou součástí stolních kalendářů a výnos z jejich prodeje je určený na nákup školních pomůcek dětí s postižením.  Přejme našim dětem, aby se jejich obrázky staly součástí správné věci.

Jana Bergerová