Září ve školní družině

Začátek školního ruku byl pro žáčky prvních tříd plný nových zážitků a to nejen ze školního vyučování, ale i proto, že většina z nich začala navštěvovat školní družinu. Postupně se seznamovali navzájem mezi sebou, s režimem družiny, bojovali se sebeobsluhou ve školní jídelně, v šatně. Při tom všem jim pomáhali jejich vychovatelky, vychovatel, učitelé a nápomocni byli i starší spolužáci.

Nyní již znají řád družiny, pravidla bezpečnosti a sami se účastnili stanovení pravidel chování v jejich odděleních. Každý den jsou pro ně připraveny činnosti, které jim umožňují relaxaci a odpočinek, ale i získávání a upevňování nových vědomostí.

Celkem bylo v letošním školním roce přijato do šesti oddělení školní družiny 180 žáků naší základní školy a všichni vychovatelé věří, že se z nich postupně stane jeden tým.

Eva Kohoutová, vedoucí vychovatelka