Dopravní výchova (3.–4. roč.)

Již v druhém týdnu nového školního roku zahájili žáci 3. a 4. ročníku praktickou část dopravní výchovy. Počasí jim přálo a nadšení ani snaha jim nechyběly. Velké množství překážek postavených na dráze školního hřiště prověřilo jejich zručnost, rovnováhu i schopnosti ovládat své kolo či koloběžku.

Na dopravním hřišti v sousedství školy se žáci seznamovali s dopravními značkami a pravidly provozu na silnicích. Některé situace ještě vyžadovaly vysvětlení, ale jiné už děti zvládly bez zaváhání. V zimním období je čeká část teoretická, ve které se budou věnovat především řešení situací na křižovatkách.

Eva Kohoutová