Ředitelské volno (29. 9.)

Vážení rodiče, na pátek 29. září 2017 vyhlašuji dle § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno.

Školní družina bude ve dnech ředitelského volna v provozu od 7 do 16 hodin pro přihlášené žáky.

Přihlášky do ŠD podávejte e-mailem na adresu: eva.kohoutova@zspruhonice.cz do 22. září 2017.

Mgr. Ester Štorková, ředitelka školy