Adaptační kurz 6. ročníku

V závěru prvního týdne nového školního roku žáci šestých tříd absolvovali dvoudenní adaptační kurz. První den pracovali pod vedením svých třídních učitelů. Seznamovali se změnami, které souvisí s přechodem na druhý stupeň ZŠ a poznávali své nově příchozí kamarády ve třídě. Druhý den byl v režii externích metodiků na zážitkovou pedagogiku. Ti připravili program zaměřený na vzájemnou komunikaci, spolupráci a kamarádské vztahy obou šestých tříd.

Eva Kohoutová, metodička primární prevence