Organizace výuky v závěru školního roku

Týden exkurzí

1. stupeň: 19.6.–23.6.2017

4. ročník: 23.6.–29.6.2017

2. stupeň: 26.6.–29.6.2017

Konce akcí v týdnu exkurzí dle propozic, které jste dostali od třídních učitelů.

Třídnické hodiny (výběr učebnic)

1. stupeň: 26.6.–27.6.2017

4. ročník: 21.6.–22.6.2017

2. stupeň: 22.6.–23.6.2017

Třídnické hodiny probíhají ve všech třídách do 11.40 hodin.

Výuka 1. stupně v posledním týdnu školního roku do 11.40 hodin.

Předání vysvědčení proběhne v pátek dne 30. června v průběhu 1. vyučovací hodiny.

Školní družina bude dne 30. června 2017 v provozu od 7.00 do 16.00 hodin.

R. Navrátil, zást. ředitelky