Den dětí

Ve čtvrtek 1. června 2017 proběhla na naší škole oslava Mezinárodního dne dětí.

Přípravy dopoledního programu se chopili žáci osmé a deváté třídy. A zhostili se jí se ctí. Pro své spolužáky z nižších ročníků a průhonické mateřské školy připravili zábavná stanoviště, na kterých si děti mohly procvičit svůj postřeh, obratnost i své vědomosti.

Odpolední program sportovně pohádkového odpoledne byl připraven ve spolupráci s místní mateřskou školou. K dobré náladě všech přítomných přispěla hudební skupina Maxíci a Dětský folklorní soubor Vonička.

Roman Navrátil