Výběrové zjišťování výsledků žáků 9. ročníku (ČŠI)

Vážení rodiče, naše škola byla v tomto školním roce zařazena do výběrového zjišťování výsledků žáků 9. ročníku prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování České školní inspekce ČR.

Účast škol zařazených do vzorku pro výběrové zjišťování je povinná.

Zjišťování výsledků žáků proběhne v následujících termínech:

  • pondělí 15. května 2017 (1.–2. vyučovací hodina): matematika
  • pondělí 15. května 2017 (4.–5. vyučovací hodina): výchova k občanství
  • pondělí 22. května 2017 (2.–3. vyučovací hodina): český jazyk

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami budou mít k dispozici odlišné verze testu (menší počet úloh, typografické úpravy).

Věříme, že výběrové zjišťování výsledků žáků 9. ročníku bude dobře využitelnou zpětnou vazbou o výsledcích vzdělávání Vašich dětí a našich žáků.

Mgr. Roman Navrátil, zást. řed.