Projekt Mravenci (II. A)

Žáci z II. A se v hodině českého jazyka setkali se zajímavým článkem o mravencích. Svět těchto malinkých pracantů je uchvátil natolik, že jsme se společně dohodli věnovat jim více času.

Následující den si děti přinesly knihy a články o mravencích a mraveništích. Společně sdílely zajímavé informace. Každý následně vypracoval referát o tom, co se o hmyzu dozvěděl. V hodině výtvarné výchovy žáci vytvořili mravenčí obydlí. Na obrázcích byli zachyceni všichni obyvatelé mraveniště – královna, dělnice, samečci a také malá mravenčí vajíčka. Zazpívali jsme si písničku „Mravenčí ukolébavka“ od pana Zdeňka Svěráka. Nezapomněli jsme ani na našeho nejslavnějšího mravence s červeným šátkem, Ferdu. Nakonec jsme se vypravili do přírody hledat skutečná mraveniště. Pozorování hmyzího hemžení bylo pro děti nejzajímavější.

Mgr. Jana Bergerová, třídní učitelka