Besedy se spisovatelkou

Dne 10. května a 12. května 2017 se třídy I. A, I. B, I.C a II. A zúčastnily besedy s paní spisovatelkou. Jitka Vítová se kromě psaní dětských knih také věnuje besedám s dětmi. Navštívila již desítky mateřských i základních škol, s dětmi se setkává i v knihovnách.

Děti se seznámily s hlavními hrdiny knihy „O Květušce a tesaříkovi“, dozvěděly se, jak vznikala kniha, jaká je práce ilustrátora, zažily autorské čtení a na závěr se také zapojily do práce. Beseda byla velmi zajímavá, a tak se k ní některé třídy vrátily během DÍLEN ČTENÍ.

Mgr. Martina Mudruňková, tř. uč. I. B