72. výročí Květnového povstání

Dne 4. května 2017, v předvečer 72. výročí Květnového povstání českého lidu, se na Květnovém náměstí v Průhonicích uskutečnil za účasti představitelů obce i místních spolků slavnostní akt, v jehož průběhu vystoupili naši žáci. Pod vedením paní učitelky Mgr. Aleny Mátlové přednesli státní hymnu, čímž přispěli k důstojnému průběhu celé akce.

Mgr. Roman Navrátil, zást. řed.