Sklář ve škole (I. A/I. B)

V pátek 17. března 2017 navštívil naši školu sklář pan Zahradník. Žáci tříd I. A a I. B se pod jeho vedením zúčastnili vzdělávacího programu. Program byl rozdělen do dvou dvouhodinových bloků tak, aby se obě třídy prostřídaly. Děti měly možnost sledovat šikovné ruce pana skláře při práci, dozvěděly se spoustu zajímavostí o výrobě skla z  historie i současnosti a na závěr si každý žák vyrobil vlastní skleněnou kuličku.

Program měl u dětí velký úspěch a se zaujetím vše sledovaly.

Mgr. Lucie Stuchlíková & Mgr. Martina Mudruňková, třídní učitelky