Měsíc čtenářů (III. B)

Končí březen – měsíc čtenářů.

Žáci z III. B jsou velcí čtenáři, a tak si tento měsíc sestavili třídní hitparádu svých úplně nejoblíbenějších knížek. Nejprve při pravidelné čtenářské dílně zdůvodnili svůj výběr knihy ostatním. Zamýšleli se nad tím, co je na knize zaujalo i komu by ji doporučili.

Ve výtvarné výchově pak malovali obálku své knihy, a tak vznikla nástěnka našich nejmilejších knih, která všechny motivuje vyzkoušet četbu i dosud nepoznaných titulů.

Také jsme se blíže seznamovali s různými dětskými časopisy. Zkoumali jsme, komu jsou jednotlivé tituly určeny a co nám může jejich četba dát.

Zároveň celá třída navštívila tento měsíc novou školní knihovnu, kde si pak hodně dětí nadšeně vypůjčilo krásné knihy domů.

Vrcholem měsíce čtenářů ve III. B bylo naše zapojení do skvělého projektu „Čtení pomáhá“, který rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodují dětští čtenáři. Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu z přečtené knihy kredit 50 korun, který věnuje na jeden z nominovaných dobročinných projektů. Děti tak spojí potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým.

Mgr. Ilona Kaplanová, třídní učitelka III. B