Vyhlášení voleb do školské rady (opakovaná výzva)

Vzhledem k tomu, že ve volbách do školské rady konaných dne 10. ledna 2017 nebyl zvolen dostatečný počet zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků, přípravný výbor opětovně svolává zákonné zástupce nezletilých žáků školy k volbám do školské rady dle § 167, odst. 1, 2, 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a Volebního řádu Školské rady při základní škole zřízené obcí Průhonice.

Volby se konají v pondělí 20. února 2017 od 7.45 do 16.00 hodin v recepci Základní školy Průhonice, okres Praha–západ, Školní 191, 252 43 Průhonice.

Volit se budou 2 zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků.

Vyzývám tímto všechny zájemce o práci ve školské radě, aby oznámili svoji kandidaturu na e-mailovou adresu roman.navratil@zspruhonice.cz do pátku 3. února 2017.

V Průhonicích dne 20. ledna 2017

Mgr. Ester Štorková, ředitelka školy