Jak postupovat při podávání přihlášek na SŠ

Zájemci o studium na SOŠ, SOU, gymnáziích předají paní učitelce Matoušové či svému třídnímu učiteli názvy a adresy dvou škol, na které chtějí podat přihlášku. V nejkratší možné době dostanou zpět vyplněné přihlášky včetně známek, razítka školy, podpisu paní ředitelky.

Přihlášky je možné vyplňovat až po předání vysvědčení za 1. pololetí školního roku.

Vyplněné a potvrzené přihlášky se musí do 1. března 2017 odevzdat na příslušné školy. Zjistěte si, zda škola nevyžaduje také lékařské potvrzení.

Zdeňka Matoušová, výchovná poradkyně