Středověký den (4. ročník)

Ve středu 21. prosince 2016 žáci čtvrtých tříd cestovali časem do středověku. Během Středověkého dne se ocitli v době po smrti posledního přemyslovského krále Václava III., seznámili se největšími událostmi doby, naučili se psát gotickým písmem, objevili zaniklá řemesla, vyzkoušeli si dobové kostýmy a zjistili jaké pokrmy naši předkové jedli. Na závěr se od skutečného rytíře dozvídali o jejich životě, zbrojích a zbraních a vystřelili si na terč z kuše.

Domů si žáci odnášeli lístky se svými jmény, psanými brkem, listy na vyplnění vlastního rodokmenu, informace a spoustu zážitků.

Mgr. Michaela Kačinetzová, třídní učitelka IV. B