Ohlédnutí za babím létem (IV. A)

V těchto slunečných, ale již mrazivých dnech si připomeneme, jak krásně jsme s dětmi ze IV. A prožili babí léto.

Žáci v rámci hodin praktických činností a třídnických hodin využili krásných slunných podzimních dnů a vyrobili pro zvířátka domečky v přírodě. Pracovali ve skupinkách a  vzájemně si pomáhali. Všem se podařily pěkné výtvory.

Mgr. Petra Švábíková, třídní učitelka IV. A