Čtenářské dílny (I. A/I. B)

V pátek 11. listopadu 2016 si žáci třídy I. A a I. B vyzkoušeli první Dílnu čtení.  Dílna čtení je speciální hodina českého jazyka. Jejím úkolem je rozvíjet u dětí čtenářskou gramotnost, vztah k literatuře a umožnit jim prožívat příjemné estetické zážitky z četby, a to již od útlého věku.

Žáci si na tuto hodinu donesli z domova oblíbenou knížku, kterou četli či právě čtou s rodiči. Každý malý čtenář dostal prostor knížku představit a podělit se s ostatními o své dojmy. Nechyběla společná diskuse v kroužku a práce s pracovními listy. Dílna čtení děti velmi zaujala a již nyní se těšíme na další pokračování.

Mgr. Lucie Stulíková, třídní učitelka I. A & Mgr. Martina Mudruňková, třídní učitelka I. B