Vyhlášení voleb do školské rady

Přípravný výbor svolává zákonné zástupce nezletilých žáků školy k doplňovacím volbám do školské rady dle § 167, odst. 1, 2, 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a Volebního řádu Školské rady při základní škole zřízené obcí Průhonice.

Volby se konají v úterý 8. listopadu 2016 od 7.45 hodin do 18.00 hodin v recepci Základní školy Průhonice, okres Praha–západ, Školní 191, 252 43 Průhonice.

V Průhonicích dne 4. října 2016

Mgr. Ester Štorková, ředitelka školy