Lovci a jejich kořist (EVVO)

Predace patří mezi klíčový způsob života, při němž živočich aktivně vyhledává a loví kořist pro potravu. Vzájemný vztah predátora a jeho kořisti je nutné chápat v širokých souvislostech v rámci zachování rovnováhy světových ekosystémů.

V pátek 14. října 2016 se proto žáci prvního i druhého stupně zúčastnili environmentální přednášky s názvem Lovci a jejich kořist. Součástí přednášky byla i ukázka živých obojživelníků, plazů a bezobratlých živočichů.

Mgr. Iva Chudomelová