Přivítání prvňáčků

V pondělí 5. září 2016 zažili prvňáčci svůj první školní den. Po paní starostce Haně Borovičkové je přivítala i paní ředitelka Ester Štorková spolu s jejich třídními učitelkami Lucií Stuchlíkovou, Martinou Mudruňkovou a Gabrielou Kubanovou.

Všem žákům přejeme úspěšný školní rok, spoustu krásných zážitků, nových zkušeností i vědomostí a také kamarádů.

Mgr. Roman Navrátil, zást. řed.