Týden exkurzí (1. A)

Ve čtvrtek 16. června se děti seznámily se zvířaty, která žijí na statku v Toulcově dvoře.

V pátek 17. června děti poznaly prostředí a systém knihovny na Opatově. Jaké knihy si zde mohou půjčovat a jak se ke knihám chovat. Samy si mohly v knížkách listovat a číst.

V pondělí 20. června si děti v Šestajovicích vyzkoušely pracovní postup při výrobě své čokolády. Dozvěděly se o historii a zpracování sladké pochoutky.

V úterý 21. června prožily dopoledne plné pohybových aktivit ve Fun parku Žirafa Čestlice.

Ve středu 22. 6. děti navštívily Malou technickou univerzitu v Říčanech. Seznámily se se základy architektury a urbanistiky díky manipulaci se stavebními kostkami. Činnosti byly zaměřeny na rozvoj technického vzdělání.

Získané vědomosti a dovednosti děti využijí v praktickém životě i ve výuce. Díky hladkému průběhu a sdílení pestrých zážitků se třídní kolektiv ještě více stmelil. Nejvíce se dětem líbila návštěva zábavního parku a výroba čokolády.

Mgr. Jana Bergerová, třídní učitelka 1. A