Pozor, vyhlášení ředitelského volna

Vážení rodiče, na čtvrtek 1. září a pátek 2. září 2016 vyhlašuji dle § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno.

Hlavním důvodem vyhlášení ředitelského volna je dokončování rozsáhlých rekonstrukčních prací.

Školní družina bude ve dnech ředitelského volna v provozu od 7 do 16 hodin.

V Průhonicích dne 3. srpna 2016

Mgr. Ester Štorková, ředitelka školy