Školní jídelna mimo provoz (23. 6.)

Vážení rodiče, ve čtvrtek 23. června, v den rozdávání vysvědčení, bude školní jídelna mimo provoz z důvodu přerušení dodávky elektrické energie.

Je vhodné, aby si děti, které zůstanou ve školní družině podle běžného rozvrhu, přinesly „obědovou“ svačinu.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Roman Navrátil, zást. ředitelky