Předávání cen obce Absolvent 2016

Ve čtvrtek 9. června 2016 se v Rytířském sále průhonického zámku uskutečnilo slavnostní předávání cen obce Absolvent 2016 za vynikající absolventské práce žáků 9. ročníku.

Průvodního slova se již tradičně ujala ředitelka školy Ester Štorková, která na akci přivítala nejenom paní starostku Hanu Borovičkovou, pana místostarostu Bohumila Řeháka, členy zastupitelstva, učitele, rodiče, spolužáky finalistů, ale také pana Jiřího Schwarze, pražského herce a významnou osobnost českého dabingu.

Do finálového klání byly ze školního kola vybrány na základě hodnocení odborné poroty absolventské práce Olivera Beneše „Jak pracuje digitální zrcadlovka“, Anny Kumžákové „Parkurové ježdění“, Daniely Kyndlové „Blizzard Entertainment“ a Martina Víška „Já a florbal“. Všichni finalisté se se svojí rolí vypořádali skvěle, o čemž vypovídaly reakce diváků i vtipné glosy Jiřího Schwarze, který ke každému vystoupení dal krátkou zpětnou vazbu.

V závěru slavnostního podvečera proběhla beseda s Jiřím Schwarzem a pěvecké vystoupení deváťáků, kteří se pod vedením pana učitele Edvarda Tomase rozloučili nejenom s přítomnými v sále, ale symbolicky s celou školní docházkou.

Absolvent 2016 byl velmi důstojnou akcí, lze si jen přát, aby i příští ročník měl minimálně srovnatelnou úroveň.

Mgr. Roman Navrátil