Besídka třídy 2. B

Stejně jako vloni potěšily děti ze 2. B své rodiny besídkou jako rozloučením se školním rokem. Děti nacvičily pásmo písniček, legračních básniček, ukázaly své obrázky. Flétnisti předvedli připravené skladbičky, někteří dokonce zpaměti. Druháčci také zahráli tři loutková představení – dvě „ponožkové pohádky“ a jednu pohádku s maňásky, která byla v anglickém jazyce. Angličtina také zazněla v závěrečné písničce s pohybem, kde se k nám přidala i část velmi početného publika.

Chtěla bych poděkovat všem dětem za skvělé vystoupení a rodičům za jejich stálou podporu.

Mgr. Ilona Kaplanová, třídní učitelka 2. B