Les a jeho obyvatelé (EVVO)

Naše škola využila program akční skupiny MAS Říčansko „EVVO – Les a jeho obyvatelé“, který byl realizován bezplatně sdružením Pro Srbín ve spolupráci s Kynologickým servisem a Agenturou Na Perutích z grantu Středočeského kraje.

Program pro 1. a 2. třídy v délce 45 minut vedli dva lektoři. Ti seznamovali žáky s nejznámějšími stromy včetně jejich praktických ukázek (dřeva, kůry, listů, jehličí….)  a pak hlavně s nejznámějšími zvířaty žijícími v našich lesích. Děti zkoušely poznávat zvířata podle nahrávek jejich zvuků a velmi je zaujaly ukázky přírodnin k tématu (paroží, zuby, kůže, plody a listy). Součástí programu byly i pracovní listy pro děti k pozdějšímu využití při práci ve třídě.

Mgr. Ilona Kaplanová, třídní učitelka 2. B