Kvalita obědů ve školní jídelně

Po opakovaných stížnostech žáků a rodičů na kvalitu dovážených obědů od externího dodavatele, jsme tuto stížnost oficiálně předali a požádali o nápravu. Bylo nám přislíbeno, že dodavatel bude kvalitu ještě pečlivěji sledovat.

Prosím rodiče a žáky o pochopení a trpělivost. Dovoz obědů je nouzový stav a některé jeho aspekty nemůžeme ovlivnit. Těšíme se v září do naší nové školní jídelny.

Děkujeme.

Ing. Jan Martinovský, vedoucí ŠJ