Světový den autismu

Světový den autismu si lidé na celém světě připomínají 2. dubna. Do osvětové kampaně Porozumět autismu se již tradičně připojili i žáci a učitelé naší základní školy. O autismu si nejdříve společně povídali, a pak vytvořili krásnou výzdobu chodby. Každý žák přispěl vlastní rukou vybarvenou v modrých odstínech.

Fotografie byla zaslána do 5. ročníku soutěže O nejlepší foto v modrém 2016.

Na závěr připomínám, že 3. ročník této soutěže (2014) vyhrála naše škola s fotografií Modrá spirála, vytvořená našimi žáky a zaměstnanci školy.

Děkuji všem žákům a učitelům za podporu této akce.

Mgr. Alena Randusová, metodička prevence