Exkurze do iQLANDIE

V úterý 19. dubna 2016 škola zorganizovala exkurzi do vědeckého parku iQLANDIA v Liberci. Zúčastnilo se jí 45 žáků, především z 8. a 9. třídy; celkový počet doplnilo několik žáků 7. třídy. Prohlédli jsme si expozici vědeckého parku (žáci školy přitom plnili úkoly z pracovních listů Geo, Živly a Věda v domě) a ve dvanáct hodin jsme byli připraveni na zhruba hodinovou projekci Sluneční soustava a planety v planetáriu. Po ní zbývalo ještě trochu času na prohlídku zbývajících částí expozice a rychle nastal čas k odjezdu.

Přestože jsme si většinou nestihli prohlédnout všechno (areál iQLANDIE je totiž opravdu rozsáhlý), žáci akci hodnotí jako povedenou. Mezi nejvýraznější zážitky patřily s velkou pravděpodobností simulátor zemětřesení a vodní stěna ve foyer budovy.

Mgr. Petr Stříbný, zást. ředitelky