Dílny čtení ve 3. B

Od září probíhají v naší třídě 3. B Dílny čtení. Každý pátek si děti na Dílny čtení nosí své knihy, které si samy vybraly. Hodinu začínáme vždy společně v kroužku, kde si povídáme o knihách, hlavních hrdinech, o příbězích a také si dáváme různé drobné úkoly. Například:  Při čtení sleduj, zda se v tvé knize dnes objeví nějaké zvířátko. Poté se děti pohodlně usadí na svých místech a 20–25 minut potichu čtou. Hodina je zakončena rozhovorem ve skupinkách, vypracováním jednoduchého pracovního listu nebo opět v kroužku.

Jsem sama překvapena, kolik pozitivního nám tato hodina týdně přinesla. V první řadě příjemnou atmosféru výuky bez známek, děti začaly více navštěvovat knihovny, zlepšily se vyjadřovací schopnosti dětí, termíny jako – hlavní hrdina, děj, záporná postava, autor, ilustrátor, encyklopedie a jiné děti perfektně ovládají.

Každý žák 3. B přečte jednu knihu za měsíc, udělá si stručný zápis do čtenářského deníku a nalepí si lístek na strom ve třídě. Nyní má náš strom 168 lístků, což je 168 přečtených knih. Do konce tohoto školního roku jich tam budeme mít 216.

Dílny čtení se staly oblíbenou hodinou a dělají radost nejen dětem, ale také mně.

Mgr. Martina Mudruňková, třídní učitelka 3. B