Hurá, Velikonoce (1. A)

Ve středu 23. března prožily děti z 1. A projektový den plný soutěží a her ve znamení blížících se Velikonoc. Ve skupinách sbíraly body na hrací kartu v podobě jarního kuřátka. Povídaly si o symbolech jara i velikonočních zvycích. Všechny úkoly z matematiky, psaní i čtení byly plné kraslic a zajíčků. Děti poznávaly první jarní květiny. Sázely naklíčený hrášek do svých „zahrádek“. Závěrečného vyhodnocení celého dne se ujaly Barunka s Kačkou, které všem dětem rozdaly sladké odměny.

Mgr. Jana Bergerová, třídní učitelka 1. A