Březen, měsíc knihy a čtenářů (1. A)

Březen je vyhlášen měsícem knihy a čtenářů, proto jsme s dětmi v 1. A věnovali knihám více času než obvykle.

Mluvily jsme o tom, proč je pro nás knížka kamarád. Jak se k ní máme chovat. Co všechno nám může kniha nabídnout. Děti si do školy přinesly svoji oblíbenou knížku. Představily ji ostatním. Vyrobily z papíru její zmenšenou a stručnější variantu.

V další hodině prožily děti svoji první čtenářskou dílnu. Studovaly encyklopedie všeho druhu. Naučily se prezentovat svoje nabyté vědomosti z knihy.

V prvouce si vyrobily knížku jako vědecký deník s názvem „Pozorování růstu hrachu“.

Mgr. Jana Bergerová, třídní učitelka 1. A