Bubnování v kruhu

Ve dnech 17. a 18. března 2016 za námi do školy přijeli bubeníci Jirka a Lukáš se svým projektem Bubnování v kruhu. S sebou měli spoustu rozmanitých bubnů, bubínků i hracích rour, které si žáci 1. až 6. ročníků mohli během programu vyzkoušet.

Děti během chvíle byly vtaženy do hry plné rytmů, polyrytmů, volné improvizace i řízené hry. Bubny nenechaly nikoho chladným, nálada stoupala a chuť si zabubnovat zůstávala v dětech i po ukončení programu.

Mgr. Soňa Svobodová Králová, třídní učitelka 2. A