Sto dnů ve škole (1. A)

Děti z 1. A oslavily svůj stý den ve škole. Tělocvik byl ve znamení rekordů se stovkou. Běh na 100 metrů. Za 100 sekund zvládnout přeskoky přes švihadlo, sedy lehy, hody míčem a jiné disciplíny.

V matematice děti vypočítaly 100 příkladů. Zkoušely, na kolik desetikorun se dá rozměnit stokoruna a co lze za ni koupit. V českém jazyce napsaly stovku slov. Četli ze Slabikáře téměř 100 let starého.

Vyráběly objekty ze sta špejlí.  Při výtvarné výchově vytvářely koláže na téma „ Já, až mi bude 100 let“.

Významný den jsme s dětmi završily vytvořením nástěnky se sty různými předměty. Ty děti doma odpočítávaly do pytlíčků. Sešlo se sto korálků, knoflíků, špendlíků, tácků, hrášků, dobrůtek…

Do dalších stovek dní ve škole přejme dětem hodně zdaru!

Mgr. Jana Bergerová, třídní učitelka 1. A