Sedmáci a osmáci jako učitelé

Žáci 7. a 8. třídy si 24. února 2016 vyzkoušeli role učitelů či lektorů primární prevence. Ve skupinách si připravili prezentace a informační plakáty na téma „Prevence užívání drog“ a předstoupili před své mladší spolužáky ve 4. až 6. ročnících

Vysvětlili jim, co to vlastně droga je, jak se dělí, proč lidé drogy užívají a proč jsou pro ně tak nebezpečné. Zaměřili se hlavně na cigarety, alkohol a marihuanu. Některé skupiny doplnili výklad i krátkými videi nebo zadali žákům krátké testy, aby si ověřili, zda dávali při výkladu pozor.

Na závěr hodiny odpovídali na různé dotazy a o užívání drog společně diskutovali.

Chtěla bych všem „učitelkám a učitelům“ poděkovat a moc je pochválit, jak zodpovědně k této akci přistoupili.

Mgr. Alena Randusová, metodička prevence