Otevření pobytového kroužku

Pobytový kroužek bude otevřen od pondělí 2. listopadu 2015.

Pondělí–čtvrtek: 13.00–16.00 hod. (jazyková učebna vedle školní jídelny/učebna informatiky)

Pátek: 12.00–16.00 hod. (jazyková učebna vedle školní jídelny/učebna informatiky)

Do pondělí 9. listopadu 2015 musí všichni zájemci odevzdat třídní učitelce nebo p. Randusové řádně vyplněnou přihlášku do pobytového kroužku. Podklady k platbě obdrží žáci při první návštěvě kroužku.

Zvonek do pobytového kroužku bude umístěn vedle hlavního vchodu do budovy školy.

Odchod z pobytového kroužku na další zájmové útvary

Žáci, kteří odcházejí na další kroužky, si vyzvednou věci v šatně a opustí budovu školy hlavním vchodem.

Na vedoucího kroužku čekají před školou a v jeho doprovodu odcházejí do tělocvičny nebo učebny vedlejším vchodem do objektu. Z bezpečnostních důvodů není možné, aby se volně pohybovali po budově.

Toto neplatí pro žáky z kroužku pěvecký sbor a flétna, ty si vyzvednou učitelé přímo v pobytovém kroužku.

Případné dotazy zodpoví p. Randusová (alena.randusova@zspruhonice.cz).

Mgr. Alena Randusová, metodička prevence