Vícedenní výlet 9. ročníku

Ve dnech 8.–12. 6. se devátý ročník zúčastnil vícedenního výletu u vodní nádrže Lipno (Lipno nad Vltavou – Chata Lanovka). Jelikož se jedná o poslední ročník ZŠ, celý výlet byl koncipován jako “teambuildingová“ akce s možností poznat žáky z jiné strany, než pouze v rámci každodenních školních povinností. Předběžný plán akcí byl připraven nejen s ohledem na aktuální meteorologickou situaci, ale také na zájmy a přání samotných žáků. Ti projevili až překvapivou invenci a sami se podíleli na svém závěrečném výletu. Přestože nám počasí příliš nepřálo, program výletu byl vyplněn aktivním trávením volného času, spolu s mnoha výchovně-vzdělávacími prvky. Žákům se velmi líbily večerní “zdravotní vycházky“, které se poslední dva večery změnily v koupání (otužování) ve vodách lipenské přehrady. Během pobytu se žáci chovali velice zodpovědně a samostatně (vaření, úklid, vyhledávání nejvhodnějších spojů atd.). Jedinou malou skvrnou byla absence vitamínů ve stravě (žádné ovoce a zelenina) a nezřízené (až zbytečné) utrácení některých jedinců. Závěrem lze konstatovat, že přestože žáci netvoří kompaktní a homogenní skupinu, každý žák má v kolektivu své místo a přínos pro ostatní. Doufám, že budou tyto přednosti schopni uplatnit při pokračujícím studiu, jakožto i v budoucím zaměstnání a osobním životě.

Všem účastníkům (včetně Z. Matoušové) bych rád poděkoval a popřál mnoho štěstí.

Mgr. Lukáš Novák, třídní učitel