Páťáci a šesťáci v dendrologické zahradě

V pondělí 15. 6. navštívili žáci 5. a 6. ročníku Dendrologickou zahradu v Průhonicích. Vedením vycházky se ujal Honza Ježek, jehož tatínek zde pracuje. Během vycházky hráli žáci kolektivní hry a na závěr si opekli buřty. Všichni bychom touto cestou chtěli poděkovat panu Ježkovi, který nám zajistil nejen bezplatný vstup do zahrady, ale i možnost opékání buřtů.

Mgr. Iva Chudomelová, třídní učitelka 6. ročníku