Konec školního roku 2014/2015

Vážení rodiče, vzhledem k chystanému zahájení další fáze rekonstrukce školy, bych Vás chtěla informovat o organizaci výuky v závěru školního roku 2014/2015.

Stavební práce by dle naplánovaného harmonogramu měly započít v pondělí 15. června 2015 a měly by zahrnout přestavbu žákovských šaten a pavilonu C.

Školní rok 2014/2015 bude na naší škole ukončen již v úterý 23. června 2015, kdy žáci obdrží vysvědčení.

Na středu 24. června, čtvrtek 25. června, pátek 26. června, pondělí 29. června a úterý 30. června vyhlašuji dle § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno.

Školní družina bude ve dnech ředitelského volna v provozu od 7 do 16 hodin pro přihlášené žáky všech ročníků.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Ester Štorková, ředitelka školy