Putování za pohádkou

Ve středu 1. 4. 2015 se vydala třída 1. B na svou druhou návštěvu knihovny Opatov. Tentokrát byl pro prvňáčky připraven program Putování za pohádkou. Do pohádkové cesty byly vtaženy i děti a některé si musely poradit s řešením pohádkových úkolů. Dětem se podařilo získat poklad a byly v knihovně několikrát pochváleny za velkou šikovnost i vzorné chování nejen knihovníky, ale i několika dospělými čtenáři.

Mgr. Ilona Kaplanová, třídní učitelka 1. B