Projekt Dotkněte se inovací

V letošním školním roce 2014/2015 se naše škola zapojila do evropského projektu v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Konkrétně se jedná o postupné zavedení dotykových zařízení (tabletů) do vzdělávacího procesu.

Doba realizace: 1. 9. 2014–31. 7. 2015

Cílem projektu je

 • zvýšení profesních a osobnostních kompetencí vedoucích pracovníků a pedagogických pracovníků v oblasti využití ICT ve výuce,
 • zvýšení a zkvalitnění využití ICT prostředků a technologií ve výuce na ZŠ a SŠ,
 • zvýšení metodické a technické podpory pedagogických pracovníků.

Cílovou skupinu tvoří ředitelé, ICT metodici a pedagogové škol.

KLÍČOVÉ AKTIVITY

KA 01 Vzdělávání vedoucích pracovníků škol 

Cílem je:

 • celková podpora stanovení strategie školy začlenění dotykových zařízení do škol,
 • seznámení
  • s procesem řízení změn v začlenění mobilních dotykových zařízení do výuky,
  • s legislativní stránkou výběrového řízení,
  • s procesem úspěšného vedení projektu,
  • se zajištěním bezpečnosti v oblasti kyberprostoru.

KA 02 Metodická podpora škol

Cílem je:

 • podpora průřezově se prolínající celým projektem,
 • podpora
 • metodická (předávání zkušeností)
 • technická
 • inspirativní (nápady, náměty).

KA 03 Podpora ICT metodika ve škole

Cílem je vzdělat ICT metodika

 • v oblasti implementace dotykových zařízení do stávající infrastruktury školy,
 • v oblasti začlenění dotykových zařízení do výuky,
 • v oblasti metodické pomoci pedagogům ve využití dotykových zařízení ve výuce.

 KA 04 Vzdělávání pedagogů

Cílem je

 • posílit digitální gramotnost (uživatelské ovládání dotykového zařízení),
 • naučit se pracovat v prostředí online (cloudové služby),
 • seznámit s inovovanými metodami výuky,
 • seznámit s novými formami výuky,
 • naučit připravit interaktivní hodinu s dotykovým zařízením.

KA 05 Evaluace

Cílem klíčové aktivity je svou činností identifikovat a hodnotit potřeby a pokroky v jednotlivých klíčových aktivitách a projektu jako celku. Výsledkem bude vyhodnocení progresu každé školy zapojené do projektu.

Harmonogram realizace klíčových aktivit

Harmonogram