Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se koná v době od 8 do 16 hodin.

V jeho rámci si můžete prohlédnout výuku v kterékoli třídě dle normálního rozvrhu, projít si prostory školy, prohlédnout si učebny, případně si promluvit s vyučujícími i vedením školy.

Jste srdečně všichni zváni.

Mgr. Roman Navrátil, zást. řed.