Zapojení se do projektu Atletika pro děti do škol

Naše škola se ve školním roce 2014/2015 zapojila do projektu Českého atletického svazu Atletika pro děti do škol, který má napomoci přihlášeným školám více „atletit“ v hodinách tělesné výchovy.

Hlavní myšlenkou je, aby žáky tělocvik nejen bavil, ale vedl je k tomu, že se pohyb stane nezbytnou součástí jejich zdravého životního stylu. Právě atletika v začátcích nenutí děti ke specializaci, ale je zaměřena na všestrannou pohybovou aktivitu a to je ideální pro obohacení TV.

Projekt kromě školení pedagogů nabízí i materiály pro výuku a odměny (např. diplomy a medaile), nové nářadí, náčiní, pomůcky, ale i seznam sportovních soutěží zaměřených na atletiku.

Kdo by měl hlubší zájem, najde více informací, včetně přehledu atletických klubů na stránkách www.atletikaprodeti.cz

Mgr. Eva Rohnová

SCAN_20141113_170857725