Větrníkový den

V pátek 21. listopadu se žáci naší školy zapojí do Větrníkového dne, celorepublikové akce zaměřené na podporu dětí postižených cystickou fibrózou. V rámci projektového dne žáci vytvoří větrníky na pomoc dětem postiženým tímto závažným onemocněním, proběhnou prezentace deváťáků a třídních učitelů, pořídí se společná fotografie žáků a pedagogů celé školy a nakonec se větrníky rozdají občanům v Průhonicích a v okolí.

Mgr. Roman Navrátil

Plakat