Dřevíčkové dílny

Od úterý do pátku se děti z 1. až 6. tříd zúčastnily Dřevíčkové dílničky výtvarníka Marka Pilnáčka, který se svým  technicko-výtvarným projektem navštívil naši školu už v minulých letech. Pro každou třídu si opět připravil nový zajímavý asi hodinu trvající program.

Výtvarník nejprve děti seznámil s opracováním dřeva, ukázal jim způsob práce s jednotlivým nářadím a pracovní postup výroby dřevěné hračky a děti pak své znalosti využily pro výrobu své vlastní hračky, kterou si odnesly domů. Měly tak díky tomuto projektu možnost vyzkoušet si novou pracovní činnost, osvojit si nové praktické dovednosti, které jistě ve svém životě využijí.

Mgr. Ilona Kaplanová